Poe reeglid

Täpsustades muu hulgas: kaupluse kaudu müügilepingute sõlmimise reeglid, mis sisaldavad olulisemat teavet Müüja, kaupluse ja Tarbija õiguste kohta.

SISU

§ 1 mõisted
§ 2 Võtke ühendust müüjaga
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Ostlemine poes
§ 5 Maksmine
§ 6 Lepingu täitmine
§ 7 Õigus lepingust taganeda
§ 8 Taganemisõiguse erandid
§ 9 Kaebused
§ 10 Isiklikud andmed
§ 11 Broneeringud
§ 12 Sätted ostjate kohta, kes ei ole tarbijad
1. lisa: Taganemisvormi näidis

1. MÕISTED

Tööpäevad – päevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
Konto – eraldi määrustega reguleeritud tasuta Poe funktsioon (teenust osutatakse elektrooniliselt), tänu millele saab Ostja luua Poes individuaalse Konto.
tarbija – Tarbija tsiviilseadustiku sätete tähenduses.
Ostja – iga Poe ostja.
määrused – need määrused.
pood – Müüja juhitav veebipood GENOPLAST.com aadressil https://www.genoplast.com
müüja – Genoplast Biotech SA, arendus- ja rahandusministri peetavasse keskregistrisse ja majandustegevuse kohta, 5922285953, nr 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin.

2. VÕTA ÜHENDUST MÜÜJAGA

 1. Postiaadress: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin
 2. E-posti aadress: office@genoplast.com
 3. Telefon: + 48 22 20 35 106

3. TEHNILISED NÕUDED

 1. Poe nõuetekohaseks toimimiseks vajate:
  • Interneti-juurdepääsuga seade
  • JavaScripti ja küpsiseid toetav veebibrauser.2.

Poes tellimuse vormistamiseks lisaks punktis toodud nõuetele 1. Vaja on aktiivset meilikontot.

4. OSTLEMINE POES

 1. Kaupluses nähtavad kaupade hinnad on kaupade koguhinnad koos käibemaksuga.
 2. Müüja juhib tähelepanu, et tellimuse koguhind sisaldab Poes märgitud kauba hinda ja vajadusel kauba kohaletoimetamise kulusid.
 3. Ostmiseks valitud toode tuleb lisada ostukorvi Poes.
 4. Seejärel valib Ostja Kaupluses saadaolevate hulgast: kauba kohaletoimetamise viisi ja tellimuse eest tasumise viisi ning esitab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.
 5. Tellimus esitatakse pärast selle sisu kinnitamist ja Ostja poolt Tingimustega nõustumist.
 6. Tellimuse esitamine võrdub Ostja ja Müüja vahelise müügilepingu sõlmimisega.
 7. Müüja esitab Tarbijale püsival andmekandjal kinnituse müügilepingu sõlmimise kohta hiljemalt kauba üleandmise ajal.
 8. Ostjal on võimalik end Poes registreerida, s.t luua Konto või sooritada oste ilma registreerimata, esitades iga tellimuse juurde oma andmed.

5. MAKSED

 1. Tellimuse eest saate tasuda olenevalt Ostja valikust:
  1. Tavaülekandega Müüja pangakontole.
  2. Maksekaardi kasutamine:
   • viisa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard elektrooniline
   • Õpetaja
  3. Makseplatvormi kaudu:
   • Przelewy24
   • Stripe
 2. Kui Ostja valib ettemaksu, tuleb tellimuse eest tasuda 3 Tööpäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müüja annab teada, et osade makseviiside puhul on nende spetsiifilisusest tulenevalt võimalik sellel viisil tellimuse eest tasuda alles vahetult peale tellimuse vormistamist.

6. TELLIMUSTE TÖÖTLEMINE

 1. Müüja on kohustatud tarnima kauba ilma puudusteta.
 2. Tellimuse täitmise kuupäev on märgitud Poes.
 3. Kui Ostja on otsustanud tellimuse eest tasuda ettemaksuna, alustab Müüja tellimuse töötlemist pärast selle tasumist.
 4. Kui Ostja ostis ühe tellimuse raames erineva tarneajaga kaupu, siis tellimus täidetakse pikima tarneajaga kaubale sobival kuupäeval.
 5. Kaup tarnitakse ainult Poola Vabariigi territooriumil.
 6. Kauplusest ostetud kaubad tarnitakse olenevalt Ostja poolt valitud tarneviisist:
  1. Kullerfirma kaudu
 7. Erijuhtudel jätab Müüja endale õiguse pärast Ostja sellest teavitamist asendada tellitud toode samalaadsete parameetritega ja tellituga võrdse või kõrgema väärtusega tootega.
 8. Müüja jätab endale õiguse müüdavate toodete eripära tõttu põhjust avaldamata viivitada tellimuse kohaletoimetamisega maksimaalselt 2 tööpäeva.
 9. Müüja kohustub Klienti viivitamatult teavitama võimalikest eelnimetatutest pikematest viivitustest enne elluviimise alustamist või kohe pärast sellise võimaluse kindlakstegemist ja võimalike lahenduste esitamist.
 10. Tulenevalt ettevõtte struktuurist ja mitme kanaliga müügist on võimalik, et mõni Ostja tellimuses sisalduv toode võib olla laost otsas. Sel juhul kohustub Müüja Ostjat sellest asjaolust teavitama ja määrama edasised toimingud, mille hulka võivad kuuluda näiteks mittekättesaadava toote asendamine teisega või mittekättesaadavate toodete väärtuse tagastamine kliendi poolt näidatud kontole.

7. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEMINE

 1. Tarbijal on õigus 8 päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda müüjaga Kaupluse vahendusel sõlmitud lepingust, lähtudes Eeskirjade §-st 14.
 2. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates:
  1. Milles kauba sai Tarbija valdusse või mille valdusse sattus kauba valdusesse Tarbija poolt märgitud kolmas isik peale vedaja.
  2. mille puhul Tarbija sai viimase eseme või mille puhul sai viimase eseme valdusse tarbija poolt märgitud kolmas isik peale vedaja, kui tegemist on lepinguga, millega kohustatakse üle andma omandiõigust paljudele, tarnitakse eraldi.
 3. Lepingust taganemise õiguse kasutamiseks peab Tarbija oma lepingust taganemise otsusest üheselt mõistetava avaldusega teavitama Müüjat Eeskirja §-s 2 toodud andmeid kasutades. (nt postiga saadetud kiri või e-postiga saadetud teave).
 4. Tarbija võib kasutada eeskirja lõpus olevat taganemisavalduse näidist, kuid see ei ole kohustuslik.
 5. Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab enne lepingust taganemise tähtaja möödumist teabe oma lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

LEPINGUST TAGANEMISE MÕJUD

 1. Sõlmitud lepingust taganemise korral tagastab Müüja Tarbijale kõik temalt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (v.a lisakulud, mis tulenevad Tarbija valitud tarneviisist, mis ei ole odavam tavapärane viis). Müüja pakutud tarnekuupäeval), viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Müüjat teavitati Tarbija otsusest kasutada lepingust taganemise õigust.
 2. Müüja tagastab makse kasutades samu makseviise, mida Tarbija algses tehingus kasutas, välja arvatud juhul, kui Tarbija nõustub teistsuguse lahendusega ning igal juhul ei kaasne Tarbijale selle tagastamisega seoses mingeid tasusid.
 3. Müüja võib raha tagastamisest kinni pidada kuni kauba kättesaamiseni või kuni selle tagastamist tõendava dokumendi esitamiseni, olenevalt sellest, milline sündmus toimub enne.
 4. Müüja palub kauba tagastada järgmisele aadressile: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin viivitamatult ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Tarbija teavitas Müüjat müügilepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui Tarbija tagastab kauba enne 14-päevase tähtaja möödumist.
 5. Kauba tagastamise otsesed kulud kannab tarbija.
 6. Tarbija vastutab ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba kasutamisest muul viisil, kui oli vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.
 7. Kui kaupa ei ole võimalik selle olemuse tõttu tavapostiga tagastada, tuleb tarbijal kanda ka kauba tagastamise otsesed kulud. Nende kulude eeldatavast suurusest teavitab Tarbijat Müüja Kaupluses oleva kauba kirjelduses või tellimuse vormistamisel.
 8. Kui tekib vajadus kliendi poolt maksekaardiga tehtud tehingu eest raha tagastada, kannab müüja selle summa ostja maksekaardile määratud pangakontole.

8. ERANDID LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUSELE

 1. Kauglepingust taganemise õigust ei ole Tarbijal seoses lepinguga:
  1. Mille puhul teenuse esemeks on kokkupandamata ese, mis on valmistatud vastavalt Tarbija spetsifikatsioonidele või serveeritakse tema individuaalsete vajaduste rahuldamiseks.
  2. Mille puhul on teenuse objektiks kaup, mis rikneb kiiresti või mille säilivusaeg on lühike.
  3. Mille puhul on teenuse esemeks suletud pakendis tarnitud kaup, mida ei saa pärast pakendi avamist tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist.
  4. Milles teenuse objektiks on esemed, mis pärast kohaletoimetamist on oma olemuse tõttu lahutamatult seotud teiste asjadega.
  5. Milles teenuse objektiks on kinnises pakendis tarnitud heli- või visuaalsalvestised või arvutiprogrammid, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist.
  6. Ajalehtede, perioodika või ajakirjade kohaletoimetamiseks, välja arvatud tellimislepingud.
  7. Mille puhul hind või tasu sõltub kõikumisest finantsturul, mille üle ettevõtjal puudub kontroll ja mis võivad ilmneda enne lepingust taganemise tähtaega.
  8. Materiaalsele andmekandjale mitte salvestatud digitaalse sisu edastamiseks, kui teenuse osutamine algas Tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne lepingust taganemise tähtaega ja pärast seda, kui ettevõtja oli teda teavitanud taganemisõiguse kaotamisest. leping.

9. KAEBUSED

 1. Kauba puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik puudusega kauba peale esitada kaebus tsiviilseadustikus reguleeritud garantii või garantii alusel, eeldusel, et on antud garantii.
 2. Garantii kasutades võib Ostja tsiviilseadustikus sätestatud tingimustel ja tähtaegadel:
  1. Esitage hinnaalanduse aruanne
  2. Olulise puuduse ilmnemisel - esitage lepingust taganemise avaldus
  3. Nõudke, et üksus asendataks defektideta
  4. Nõuda defekti kõrvaldamist
 3. Müüja palub esitada garantiiga seotud pretensioonid eeskirja §-s 2 märgitud posti- või elektroonilisel aadressil.
 4. Kui selgub, et pretensiooni läbivaatamiseks on vaja kaebuse esitanud kaup Müüjale toimetada, on Ostjal kohustus Tarbija puhul kaup Müüja kulul toimetada aadressil: ul . Brzozowa 8, 83-200 Rokocin.
 5. Kui kaubale on antud lisagarantii, siis selle ja selle tingimuste kohta saab teavet Kaupluses olevast tootekirjeldusest.
 6. Pretensioonid Poe toimimise kohta palume saata eeskirja §-s 2 märgitud e-posti aadressile.
 7. Müüja vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul.

KAEBUSTE KÄSITLEMISE JA NÕUETE OTSIMISE KOHTUVÄLISED MEETODID

Kui pretensioonimenetlus ei anna Tarbija oodatud tulemust, võib Tarbija muu hulgas kasutada: Koos:

  1. Vahendusmenetlust viib läbi asjaomane provintsi kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kellele tuleb esitada vahendustaotlus. Reeglina on protseduur tasuta. Inspektsioonide nimekirja leiate siit: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Abi Kaubandusinspektsiooni kubermanguinspektsiooni juures tegutsevalt kohalikult pädevalt alaliselt tarbija vahekohtult, kellele tuleb esitada avaldus asja arutamiseks vahekohtus. Reeglina on protseduur tasuta. Kohtute nimekiri on saadaval aadressil: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Tasuta abi linna või linnaosa tarbijakaitse ombudsmanilt.
  4. Veebipõhine veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. ISIKUANDMED

 1. Ostja poolt Poe kasutamisel edastatud isikuandmete haldajaks on Müüja.
 2. Ostja isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel ja selle rakendamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud põhimõtete kohaselt. Täpsemat infot Müüjapoolse andmetöötluse kohta leiate Poes postitatud privaatsuspoliitikast.

11. LAHTIÜTLEMINE

 1. Ostjal on keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.
 2. Iga Poes tehtud tellimus moodustab eraldi müügilepingu ja nõuab eraldi eeskirjadega nõustumist. Leping sõlmitakse õigeaegselt ja tellimuse täitmiseks.
 3. Nende määruste alusel sõlmitud lepingud sõlmitakse poola keeles.
 4. Ükski käesolevate eeskirjade sätetest ei välista ega piira mingil viisil Tarbija õigussätetest tulenevaid õigusi.

12. OSTJATE SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED, KES EI OLE TARBIJAD

 1. Kauglepingust taganemise õigus ei kehti ühelegi muule isikule peale Tarbija.
 2. Müüja igasugune vastutus ostja ees, kes ei ole Tarbija, on välistatud.
 3. Võimaliku vaidluse korral Ostjaga, kes ei ole Tarbija, on pädev kohus kohus, kelle pädevusse kuulub müüja registrijärgne asukoht.
 4. Tarbijast ostjale üleantud saadetise transportimisel kahjustamise korral on pretensiooni läbivaatamiseks vajalik kulleriga koostatud kahjuaruanne. Selle puudumine võib olla aluseks kaebuse positiivsest läbivaatamisest keeldumiseks.

eeskirja lisa nr 1

Allpool on taganemisavalduse näidis, mida Tarbija võib, kuid ei pea kasutama:

 

LEPINGUST TAGASIVÕTMISE VORM
(see vorm tuleb täita ja tagastada ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

Genoplast Biotech SA ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin e-posti aadress: office@genoplast.com

Dokument peaks olema veebisaidilt PDF-vormingus allalaaditav

- Mina …………………………………………………………………. Käesolevaga teatan oma müügilepingust taganemisest järgmiste asjade osas:

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

- kättesaamise kuupäev …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………

– Tarbija(te) ees- ja perekonnanimi …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………

– Tarbija(te) aadress ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………

.............................................................................................
Tarbija allkiri
(ainult juhul, kui vorm saadetakse paberkandjal)

Kuupäev ………………………………………..

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Konto nõuded ja tingimused

Konto eeskirjad GENOPLAST.com poes

SISU
§ 1 mõisted
§ 2 Võtke ühendust müüjaga
§ 3 Tehnilised nõuded
§ 4 Konto
§ 5 Kaebused
§ 6 Isiklikud andmed
§ 7 Broneeringud

1. MÕISTED

Konto – käesolevates reeglites reguleeritud tasuta Poe funktsioon (teenus), tänu millele saab Ostja luua Poes individuaalse Konto.
Ostja – iga Poe ostja.
pood – Müüja juhitav veebipood GENOPLAST.com aadressil https://www.genoplast.com
müüja – Genoplast Biotech SA, arendus- ja rahandusministri peetavasse keskregistrisse ja majandustegevuse kohta, 5922285953, nr 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin.

2. VÕTA ÜHENDUST MÜÜJAGA

 1. Postiaadress: ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin
 2. E-posti aadress: office@genoplast.com
 3. Telefon: + 48 22 20 35 106

3. TEHNILISED NÕUDED

 1. Konto nõuetekohaseks toimimiseks ja loomiseks vajate:
  • Aktiivne meilikonto
  • Interneti-juurdepääsuga seade
  • Veebibrauser, mis toetab JavaScripti ja küpsiseid

4. KONTO

 1. Konto loomine on täiesti vabatahtlik ja sõltub Ostja tahtest.
 2. Konto annab Ostjale lisavõimalusi, näiteks: Ostja poolt Kaupluses sooritatud tellimuste ajaloo vaatamine, tellimuse oleku kontrollimine või Ostja andmete sõltumatu toimetamine.
 3. Konto loomiseks täitke poes vastav vorm.
 4. Konto avamise hetkel sõlmitakse Ostja ja Müüja vahel Tingimustes toodud tingimustel tähtajatu Konto pidamise leping.
 5. Ostja võib konto igal ajal ilma kulusid kandmata tühistada.
 6. Kontost loobumiseks palume edastada oma lahkumisavaldus Müüjale e-posti aadressil: office@genoplast.com, mis toob kaasa kohese Konto kustutamise ja Konto pidamise lepingu lõpetamise.

5. KAEBUSED

 1. Pretensioonid Konto toimimise kohta tuleb saata e-posti aadressile reklamcje@genoplast.com.
 2. Müüja vaatab kaebuse läbi 14 päeva jooksul.

  KAEBUSTE KÄSITLEMISE JA NÕUETE OTSIMISE KOHTUVÄLISED MEETODID

 3. Kui pretensioonimenetlus ei anna Tarbija oodatud tulemust, võib Tarbija muu hulgas kasutada: Koos:
  1. Vahendusmenetlust viib läbi asjaomane provintsi kaubandusinspektsiooni inspektsioon, kellele tuleb esitada vahendustaotlus. Reeglina on protseduur tasuta. Inspektsioonide nimekirja leiate siit: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Abi Kaubandusinspektsiooni kubermanguinspektsiooni juures tegutsevalt kohalikult pädevalt alaliselt tarbija vahekohtult, kellele tuleb esitada avaldus asja arutamiseks vahekohtus. Reeglina on protseduur tasuta. Kohtute nimekiri on saadaval aadressil: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Veebipõhine veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. ISIKUANDMED

 1. Ostja poolt Poe kasutamisel edastatud isikuandmete haldajaks on Müüja.
 2. Ostja isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel ja selle rakendamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud põhimõtete kohaselt. Täpsemat infot Müüjapoolse andmetöötluse kohta leiate Poes postitatud privaatsuspoliitikast.

7. LAHTIÜTLEMINE

 1. Ostjal on keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.
 2. Leping Konto pidamise kohta on sõlmitud poola keeles.
 3. Punktis nimetatud oluliste põhjuste korral 4, on Müüjal õigus käesolevaid Konto reegleid muuta.
 4. Punktis nimetatud olulised põhjused 3 on:
  1. vajadus kohandada Pood vastavalt Poe tegevusele kehtivatele õigusnormidele
  2. pakutava teenuse turvalisuse parandamine
  3. Konto funktsionaalsuse muutmine, mis nõuab Konto reeglite muutmist.
 5. Ostjat teavitatakse Konto tingimuste kavandatavast muudatusest vähemalt 7 päeva enne muudatuse jõustumist Kontole määratud aadressile saadetava e-kirja teel.
 6. Kui Ostja kavandatava muudatusega ei nõustu, peaks ta sellest Müüjat teavitama, saates vastava teate Müüja e-posti aadressile office@genoplast.com, mis toob kaasa Konto pidamise lepingu lõpetamise kuupäeval. kavandatava muudatuse jõustumisest või varem, kui Ostja sellise taotluse esitab.
 7. Kui Ostja ei vaidle kavandatavale muudatusele vastu kuni selle jõustumiseni, siis eeldatakse, et ta nõustub sellega, mis ei kujuta endast takistust lepingu edaspidisel lõpetamisel.
 8. Võimaliku vaidluse korral Ostjaga, kes ei ole Tarbija, on pädev kohus kohus, kelle pädevusse kuulub müüja registrijärgne asukoht.
 9. Ükski käesolevate eeskirjade sätetest ei välista ega piira mingil viisil Tarbija õigussätetest tulenevaid õigusi.

Uudiskirja eeskirjad

GENOPLAST.com kauplus

1. MÕISTED

Uudiskiri – tasuta elektrooniliselt pakutav teenus, tänu millele võib Teenuse kasutaja saada Teenusepakkujalt elektrooniliselt varem tellitud sõnumeid Poe kohta, sealhulgas teavet pakkumiste, tutvustuste ja uute toodete kohta Poes.
pood – GENOPLAST.com veebipood, mida haldab teenusepakkuja aadressil https://www.genoplast.com
Teenusepakkuja – Genoplast Biotech SA, arendus- ja rahandusministri peetavasse keskregistrisse ja majandustegevuse kohta, 5922285953, nr 389883133, ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin.
Saaja – iga uudiskirja teenust kasutav üksus.

2. Infobülletään

 1. Teenuse saaja võib uudiskirja teenust kasutada vabatahtlikult.
 2. Uudiskirjateenuse kasutamiseks on vaja seadet, millel on uusim JavaScripti ja küpsiseid toetav veebibrauseri versioon, juurdepääs Internetile ja aktiivne e-posti konto.
 3. Selle teenuse raames saadetud e-kirjad saadetakse Teenuse kasutaja poolt uudiskirjaga liitumisel antud e-posti aadressile.
 4. Lepingu sõlmimiseks ja uudiskirja teenusega liitumiseks annab Teenuse saaja esimeses etapis Veebilehel selleks ettenähtud kohas oma e-posti aadressi, kuhu ta soovib saada uudiskirja raames saadetud sõnumeid. Seejärel saadab Teenusepakkuja esimeses etapis märgitud e-posti aadressile Teenuse kasutajale e-posti aadressi kinnitava sõnumi, mis sisaldab linki Teenuse kasutaja uudiskirja tellimise soovi kinnitamiseks. Pärast seda, kui Teenuse saaja on kinnitanud oma soovi uudiskirjaga liituda, sõlmitakse teenuse osutamise leping ja Teenusepakkuja hakkab Teenuse saajale seda pakkuma.
 5. Uudiskirja osana saadetud sõnumid sisaldavad teavet selle tellimusest loobumise võimaluse kohta, samuti linki tellimusest loobumiseks.
 6. Teenuse saaja võib igal ajal põhjust avaldamata ja kulusid tekitamata uudiskirja tellimisest loobuda, kasutades punktis nimetatud võimalust. 5 või saates sõnumi Teenusepakkuja e-posti aadressile: office@genoplast.com.
 7. Kui Teenuse kasutaja kasutab uudiskirja tellimusest loobumiseks linki või saadab uudiskirjast loobumise sooviavalduse, toob see kaasa selle teenuse osutamise lepingu kohese lõpetamise.

3. Kaebused

 1. Pretensioonid uudiskirja kohta tuleb esitada Teenusepakkujale järgmisel e-posti aadressil: office@genoplast.com.
 2. Teenusepakkuja vastab kaebusele 14 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

4. Isikuandmed

 1. Teenuse kasutaja poolt Uudiskirja kasutamisel edastatud isikuandmete haldaja on Teenusepakkuja.
 2. Teenuse saaja isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel ja selle rakendamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) andmekaitse üldmääruses (GDPR) sätestatud põhimõtete kohaselt. Täpsemat infot Müüjapoolse andmetöötluse kohta leiate Poes postitatud privaatsuspoliitikast.

5. Lõppsätted

 1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse käesolevaid eeskirju muuta ainult olulistel põhjustel. Olulise põhjusena mõistetakse vajadust muuta regulatsioone, mis on tingitud Uudiskirja teenuse moderniseerimisest või Teenusepakkujapoolset teenuse osutamist mõjutavate õigusnormide muutumisest.
 2. Teave reeglite kavandatava muudatuse kohta saadetakse Teenuse kasutaja uudiskirjaga liitumisel märgitud e-posti aadressile vähemalt 7 päeva enne muudatuste jõustumist.
 3. Kui Teenuse saaja ei vaidle kavandatavatele muudatustele kuni nende jõustumiseni vastu, siis eeldatakse, et ta nõustub nendega.
 4. Kui kavandatud muudatusi ei aktsepteerita, tuleb Teenuse kasutajal saata sellekohane teave Teenusepakkuja e-posti aadressile: office@genoplast.com, mis toob kaasa teenuslepingu lõpetamise kavandatavate muudatuste jõustumisel.
 5. Teenuse kasutajal on keelatud edastada ebaseaduslikku sisu.

Määruse viimane muudatus: 06.12.2021. detsember XNUMX.