GenoPlast Biotech SA pakutavatel professionaalsetel laboriplastidel on kvaliteedisertifikaadid

Valides meie professionaalse laboriplasti, saate mitte ainult kõrgeima kvaliteediga tooteid, vaid ka kindlust, et kasutate tööriistu, mis vastavad kõrgeimatele tööstusstandarditele. Tänu meie kvaliteedisertifikaatidele võite meie plastide vastu täielikult usaldada ja keskenduda oma uurimistöös parimate tulemuste saavutamisele. Meie tooteid on hoolikalt testitud ja kontrollitud keemilise vastupidavuse, mehaanilise vastupidavuse ja hügieenistandarditele vastavuse osas. Tänu sellele saavad meie kliendid olla kindlad, et meie plastide kasutamisel on tegemist kindlate ja töökindlate laboritööriistadega.

ISO 11137-FUTENG sertifikaat

Rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks nõuded meditsiinitoodete steriliseerimisele, kasutades ioniseerivat kiirgust, näiteks gamma- või röntgenkiirgust. See on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) välja töötatud standard ja seda kasutatakse steriliseerimisprotsessi nõuetekohase konfigureerimise ja kontrollimise tagamiseks, et tagada meditsiinitoodete ohutus ja tõhusus. Täht "F" standardis ISO 11137-FUTENG tähendab, et see standard on spetsiifiline meditsiinitoodete steriliseerimiseks, kasutades ioniseerivat kiirgust, et saavutada soovitud bioloogiline efekt, näiteks mikroorganismide kõrvaldamine või hävitamine. ISO 11137-FUTENG sertifikaat näitab, et antud meditsiinitoode on steriliseeritud vastavalt selle standardi nõuetele. Selle sertifikaadi saamine tähendab, et toote steriliseerimisprotsessi on põhjalikult analüüsitud, testitud ja kinnitatud ning toode on korralikult steriliseeritud ning vastab rahvusvahelistele ohutuse ja tõhususe standarditele.

ISO 13485-FUTENG sertifikaat

Rahvusvaheline meditsiinitööstuse kvaliteedijuhtimissüsteemide standard. See standard määrab kindlaks nõuded meditsiiniseadmete projekteerimisele, tootmisele, paigaldamisele ja kasutamisele ning nendega seotud teenustele. See on standard, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ja mida tunnustatakse kogu maailmas kõrge kvaliteedi ja ohutuse etalonina meditsiinitööstuses. Täht "F" standardis ISO 13485-FUTENG tähendab, et standard on spetsiifiline meditsiinitööstusele ja viitab meditsiinitoodete steriliseerimise nõuetele, kasutades ioniseerivat kiirgust, näiteks gammakiirgust või röntgenikiirgust. ISO 13485-FUTENG sertifikaat näitab, et antud meditsiiniorganisatsioon või meditsiinitoodete tootja vastab selle kvaliteedijuhtimisstandardi nõuetele meditsiinitööstuses ning teostab ka toodete steriliseerimist vastavalt asjakohastele nõuetele. Selle sertifikaadi saamine tähendab, et organisatsioon suudab tagada oma meditsiinitoodete kõrge kvaliteedi ja ohutuse.

ISO 9001 sertifikaat

See on rahvusvaheline sertifikaat, mida tunnustatakse üle maailma ja mis tagab, et meie tarnijad järgivad kõrgeid standardeid ja parimaid tavasid. ISO sertifikaadi omamine tõendab organisatsiooni küpsust ja professionaalsust oma tegevuses, mis väljendub väiksemas tootes pettumuse riskis ISO sertifikaat kinnitab meie äripartnerite poolt pakutavate toodete kõrget kvaliteeti. ISO sertifikaat on meie ettevõtte jaoks oluline tööriist, kuna püüdleme meie pakutavate toodete kvaliteedi tipptaseme poole. See annab meie tarbijatele suurema usalduse professionaalse laboriplasti vastu, kuna see näitab, et meie tooteid tarnitakse kindlate standardite kohaselt.

CE-märgis (Conformité Européene)

In vitro meditsiinitoodetel (IVD) on märgistus, mis näitab toote vastavust Euroopa ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe eeskirjadele. See tähendab, et toode vastab teatud nõuetele ja on läbinud selle Euroopa turule toomiseks vajaliku vastavushindamise. CE-märgise väljastavad volitatud hindamisasutused, mida nimetatakse teavitatud asutusteks ja mis viivad läbi meditsiinitoodete sõltumatut hindamist. Nende asutuste eesmärk on kinnitada, kas toode vastab asjakohastele nõuetele vastavalt kehtivatele meditsiiniseadmetega seotud direktiividele või määrustele. Toodete jaoks